STRESSUNDERSÖKNING

Coronapandemin är fylld med nya utmaningar i våra liv. Hur är det för dig, upplever du dig mer stressad eller har du kanske fått ett mer vilsamt tempo med mer tid för återhämtning? 

Ja, hur ser det egentligen ut för dig?  

Nu kan du få veta mer genom att svara på några frågor som tar reda på just detta – samtidigt som du hjälper oss på Papilly att förstå hur det svenska folket mår så här i coronatider.  

Testet tar bara några minuter och när du är klar kan du jämföra dina svar med hur andra deltagare har svarat. Givetvis är du anonym.  

Tack för din medverkan! 

Teamet på Papilly 

1.
Vilken kön har du?
2.
Hur gammal är du?

3.
Från pandemins start i mars 2020 och den tid som gått sedan dess, upplever du att din nivå av stress förändrats jämfört med månaderna innan pandemin?

4.
Oavsett om din stress ökat/är den samma/minskat under perioden sedan pandemins utbrott – i vilka situationer skulle du säga att du upplever stress. Du kan välja fler alternativ - ange för varje påstående du väljer om upplevelsen av stress ökat/minskat/är den samma sedan pandemins start.

Minskat Samma Ökat
Inom mitt arbete/studier
På min fritid
I andra relationer (vänner, släkt etc)

5.
Vilka av följande stressymptom har du känt av från att pandemin startade? Svara också på om symptomen blivit värre/är på samma nivå/mindre allvarliga jämfört med tiden innan pandemin.

Mindre allvarliga Är på samma nivå Värre
Sömnstörning
Humörsvängningar (mer lättirriterad eller/och mer gråtmild)
Ångest/oro
Minnesstörningar (svårt att minnas saker man ska göra)
Fysisk smärta (ont i kroppen tex i mage, huvud beroende på stress)
Problem med att tänka (analysera, logiskt tänkande, planera etc)
Nedstämdhet/depression

6.
Hur skulle du vilja beskriva ditt psykiska välbefinnande just nu?


7.
Upplever du att ditt psykiska mående har förändrats under tiden som pandemin drabbade oss i mars 2020?


8.
Vilka är dina största utmaningar så här långt under coronapandemin?
9.
Ange din e-postadress (frivilligt)

Fyll i din mailadress om du vill få tillgång till inspiration, kunskap och nyheter från vännerna på Papilly.